Nainstalujte si:
       

Překlad keeps


keeps = udržuje se; stavítka; upomínka
for keeps = naspodu; nastálo; nadobro;

Překlad keeps z webu:
Keeps 'em honest.  Nutí je to chovat se poctivě.
It keeps me alive.  Jsem živý.
She just keeps doing it.  Pořád dělá totéž.
Because my phone keeps ringing.  Protože mi pořád někdo volá.
Command of our seas keeps us free.  Vláda nad mořem nám zajišťuje svobodu.
It supports your tum and keeps it warm.  Podporuje to svaly a zahřívá.
The town has its secrets, and keeps them well.  Město má svá tajemství, a hlídá je dobře.
It likes the damp too, and glass keeps the humidity in.  Taky má rád vlhko a sklo vlhkost udržuje.
It is a boost to the economy and keeps the money in circulation.  Je to katalyzátor ekonomiky a udržuje peníze v oběhu.
There will be a bit of moon, if it keeps fine, and that is lucky.  Jestli se nebe nezatáhne, posvítí nám měsíc, a to je naše štěstí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkeratitis   kerb weight   kernel   kettle   keyboard   keypad   keyway   kibosh