Nainstalujte si:
       

Překlad keeping


keeping = držení; udržující se; opatrování; úschova; udržování v chodu; údržba; vězení; dozor; vydržování; podpora; vazba (vězení); shoda; souhlas; péče; obživa; jídlo; krmivo; trvanlivý; správa; stále; chov; mající ve vlastnictví; vlastnictví; dodržování
peace keeping = udržování míru; zajišťování míru;
time keeping = časové měření; dodržování času; dodržení času;

Překlad keeping z webu:
Keeping busy?  Porád je co dělat?
He's keeping her at home.  Má ji teď doma.
You've been keeping records!  Ty jsi si vedl záznamy!
Where you been keeping yourself?  Kde se pořád touláš?
Where have you been keeping yourself?  Kde jsi byl?
Next time would you mind keeping me advised?  Byl bych rád, kdybych napříště byl informován předem.
What could possibly be gained by keeping secrets?  Co získáš tím, zachovášli tajemství?
He won't like you the better for keeping your promises.  Tomu se nezavděčíte, když budete dodržovat sliby.
I work for them and they should be keeping an eye on me.  Pracuju pro ně a měli by vědět, kde jsem.
She has no way of rearing her young or keeping them warm.  Kdyby nějaká mláďata měla, pomřela by, sotva by přišla na svět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkeeps   keratitis   kerb weight   kernel   kettle   keyboard   keypad   keyway