Nainstalujte si:
       

Překlad keeper


keeper = hlídač; majitel; dohlížeč; dozorce; držitel; kustod; hajný; ošetřovatel (choromyslných); ochranný prsten; opatrovník; brankář; špatná západka; kurátor; kotva magnetu; provozovatel; strážce; majitelka; prsten; spodek ložiska; brankářský; strážce svatyně
gate keeper = vrátný; závorář;
saloon keeper = hospodský; výčepní; hostinský;
stock keeper = skladník; vedoucí skladiště knihovny;
time keeper = časoměřič; normovač;
warehouse keeper = správce skladiště; skladník;

Překlad keeper z webu:
You will be the keeper of a truth that man has sought for centuries.  Budete strážkyní pravdy, kterou lidé hledají po celá staletí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkeeping   keeps   keratitis   kerb weight   kernel   kettle   keyboard   keypad