Nainstalujte si:
       

Překlad keen on


keen on = horlivý na (co); nadšený pro (4. p.); poblázněný do; nabroušený
be keen on = být celý pryč do (2. p.); brát na (4. p.) (být celý pryč do); be dead keen on = brát na (4. p.) (být celý pryč do);

Překlad keen on z webu:
Very keen on family life.  Velice si potrpí na rodinný život a na děti.
We're quite keen on ecology, you see.  My totiž máme moc rádi ekologii, víte.
Must be really keen on us, to go and make humans too!  To na nás musí bejt pěkně nabroušená, když stvořila i lidi, co?
A lot of the young rats were keen on taking baths.  Spousta mladých krys se koupala ráda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkeeper   keeping   keeps   keratitis   kerb weight   kernel   kettle   keyboard