Nainstalujte si:
       

Překlad justified


justified = ospravedlněný; vyrovnaný (polygr.); nastavený (polygr.); oprávněný; odůvodněný; zarovnaný; ospravedlněn; odůvodnitelný; důvodný; opodstatněný; oprávněná reklamace
duly justified = opodstatněný; oprávněný;

Překlad justified z webu:
He had justified himself to an elevenyear-old.  Ospravedlňoval se před jedenáctiletým klukem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkeen on   keeper   keeping   keeps   keratitis   kerb weight   kernel   kettle