Nainstalujte si:
       

Překlad justice


justice = spravedlnost; právo; justiční; soudce; správnost; spravedlivost; oprávněnost; soud; pravda; soudnictví; justice; soudní úředník; být spravedlivý; soudy smírčích soudců
administer justice = vykonávat spravedlnost; soudit (soudem);
associate justice = přísedící; člen Nejvyššího soudu; soudce Nejvyššího soudu; přísedící soudce;
chief justice = předseda Nejvyššího soudu; předseda nejvyššího soudu; spravedlivě posoudit;

Překlad justice z webu:
Justice is not for sale.  Spravedlnost není na prodej.
There's justice for you.  Tady máš spravedlnost.
There's no justice in this!  To je nespravedlivé!
There was no justice in things if this could happen.  Nebylo spravedlnosti, pokud se to mohlo stát.
I'll tell you what justice is.  Já vám povím, co je to spravedlnost.
You will do me the justice to admit that.  A vy jste byl nelítostný, hrubý a urážel jste mě.
And now the time has come for firmness and justice to be applied.  A nyní nastal čas, kdy budu muset začít být tvrdý a spravedlivý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjustified   keen on   keeper   keeping   keeps   keratitis   kerb weight   kernel