Nainstalujte si:
       

Překlad jurisdiction


jurisdiction = pravomoc (soudní); soudní pravomoc; jurisdikce (soudnictví); soudní okres; soudní úřady; kompetence; soudnictví; soudní působnost; působnost soudu; úřední pravomoc; působnost; judikatura; příslušnost; soudní příslušnost; pravomoc soudu nad věcí
appellate jurisdiction = odvolací jurisdikce; odvolací instance; apelační soud; oprávnění přezkumu; odvolací instituce; jurisdikce v odvolacím řízení; odvolací soud;
concurrent jurisdiction = příslušnost několika soudů podle volby žalobce;

Překlad jurisdiction z webu:
Jurisdiction worries me.  Dělá mi starost soudní pravomoc.
I've no jurisdiction over money.  Já přes finance nejsem.
Do you guys have any real jurisdiction out here?  Máte vy mládenci tady nějakou právní pravomoc?
I can't help it if a local jurisdiction gets him.  Nemůžu nic dělat, jestli ho dostane některá místní jurisdikce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



jurisprudence   justice   justified   keen on   keeper   keeping   keeps   keratitis