Nainstalujte si:
       

Překlad juncture


juncture = spojení; styčný bod; šev; kloub; sběh událostí; situace (v průběhu věcí); bod (v průběhu věcí); spoj; důležitý okamžik; kritický bod; kritická chvíle; kritický moment; dělicí spára; džungle
at this juncture = v tomto okamžiku;
juniper   jurisdiction   jurisprudence   justice   justified   keen on   keeper   keeping