Nainstalujte si:
       

Překlad junction


junction = spojení; spojka; křižovatka (železnice); styčný bod; železniční křižovatka; uzel (železniční křižovatka); spojování; soutok (řek); přechod (u polovodičů); styk; přípojka; odbočka; přípoj; výhybka; silniční uzel; křižovatkový; kolejová spojka; připojení
alloy junction = slévaný přechod; slitinový přechod;
alloyed junction = slitinový přechod; slévaný přechod;
cold junction = srovnávací spoj; studený spoj; studený bod;
collector junction = přechod kolektoru; emitorový přechod; kolektorový přechod;

Překlad junction z webu:
Electrical junction boxes there!  Tady jsou elektrické skříně.
Then there is the junction - here.  Pak je tady křižovatka - zde.
Toward the roadblock at the junction ahead.  K barikádě na výpadovce.
The brachial plexus it's a nerve junction inside your shoulder.  Plexus brachialis - to je nervová pažní síť uvnitř ramene.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjunction box   junctor   juncture   juniper   jurisdiction   jurisprudence   justice   justified