Nainstalujte si:
       

Překlad junction box


junction box = kabelová spojka; odbočnice (kabelová spojka); svorková skříňka; spojovací skříňka; skříňka s odbočkou (kabelové spojení); skříňka s přípojkou (kabelové spojení); přípojná krabice; rozvodná krabice; svorková skříň; spojovací bod
thermocouple junction box = přípojka vysílače teploměru; svorkovnice termočlánku;

Překlad junction box z webu:
Electrical junction boxes there!  Tady jsou elektrické skříně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjunctor   juncture   juniper   jurisdiction   jurisprudence   justice   justified   keen on