Nainstalujte si:
       

Překlad judgment


judgment = soud; rozsudek; soudní; mínění; odhad; soudní rozhodnutí; soudnost; dobré zdání; soudní výrok; soudní nález; odsouzení; posouzení; přesvědčení; posudek; kontumační rozsudek
declaratory judgment = zjišťovací rozsudek; soudní stanovisko; určovací rozsudek; deklaratorní rozsudek;
deliver judgment = vydat; vynést rozsudek; vydat rozsudek;
dormant judgment = nevykonaný rozsudek; nečinný rozsudek; spící rozsudek;

Překlad judgment z webu:
Judgment is mine!  Pouze mně patří soud!
The day of judgment is at hand.  Den posledního soudu přichází.
Because he thinks your judgment is execution by another name?  Protože si myslí, že tvůj rozsudek je popravou z ruky někoho jiného?
His lapses in memory and judgment could be blamed on the chemicals.  Výpadky paměti a úsudku se daly svést na chemikálie.
His trial was swift and his judgment merciless.  Proces byl krátký a rozsudek tvrdý.
You now expect us to trust your judgment on this man also?  Teď očekáváte, že budeme věřit vašemu úsudku i o tomhle člověku?
It didn't fall apart because there was some judgment on it.  Nerozpadla se proto, že byla odsouzena k záhubě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjudicial   juice   jumbo   jumper   junction   junction box   junctor   juncture