Nainstalujte si:
       

Překlad judged


judged = posuzován; soudil; rozsouzený; rozhodování
ill judged = neuvážený; nerozumný;

Překlad judged z webu:
Niun judged that he was:  Niun usoudil, že byl, vedl si dobře.
We are judged in life as we are in death' .  To jsem vážně řekl?
Or perhaps they judged humans and mri unbearably ugly.  Nebo třeba ohodnotili lidi a mri jako nesnesitelně ošklivé.
Cloud's, minus only what she fairly judged were his expenses;  Cloud's, plus to, co lze pokládat za jeho oprávněné výdaje.
Smells like a wire burned out, he judged next.  Vypadá to, že shořelo vedení, usoudil pak.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjudgement   judgment   judicial   juice   jumbo   jumper   junction   junction box