Nainstalujte si:
       

Překlad judge


judge = soudce; soudit (u soudu); soudní; znalec; rozhodčí (přen.); domnívat se; kritizovat; posuzovat; hodnotit; odsoudit; posoudit; oceňovat; rozsoudit; odhadnout; považovat; usuzovat; soudně rozhodovat; hodnotit něco; soudcovský; člen poroty; posuzovatel
alternate judge = náhradník soudce; náměstek soudce;
chief judge = hlavní rozhodčí; vrchní rozhodčí;
circuit judge = obvodový soudce; obvodní soudce; soudce obvodového soudu;
competent judge = kompetentní soudce; příslušný soudce; význačný soudce;

Překlad judge z webu:
Judge who?  Který soudce?
The judge turned.  Soudce se otočil.
He can't judge us.  Nemůže nás soudit.
I do not judge you.  Já tě nesoudím.
Let me be the judge of that.  To ač posoudím já.
Who had made him a judge over others?  Kdo ho povýšil na soudce nad jinými lidmi?
But it is too soon to judge them;  Je však příliš záhy je soudit;
Bailiff, a stool for the witness, the judge ordered.  Sluho, stoličku pro svědka, přikázal soudce.
It is only shallow people who do not judge by appearances.  Jen mělcí lidé neposuzují podle vzhledu.
He had not had experience to be able to judge this one.  Neměl dost zkušeností, aby tohoto posoudil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjudged   judgement   judgment   judicial   juice   jumbo   jumper   junction