Nainstalujte si:
       

Překlad juddering


juddering = vibrování; vibrující; soudce
brake juddering = rachot brzd; skřípání brzd;
judge   judged   judgement   judgment   judicial   juice   jumbo   jumper