Nainstalujte si:
       

Překlad judder


judder = vibrovat; zachvět se; vibrace; vibrování
brake judder = rachot brzd; skřípání brzd;
juddering   judge   judged   judgement   judgment   judicial   juice   jumbo