Nainstalujte si:
       

Překlad journey


journey = cesta (po souši i let bez přerušení); cestovat; jezdit; vandrovat; souprava vozíků (horn.); jízda; dráha; trasa; cestovní; expedice; výprava; cestování; jízda služební
circular journey = jízda okružní; okružní jízda;
pleasant journey = šťastnou cestu; příjemná cesta;
return journey = jízda zpáteční; zpáteční cesta; zpáteční jízda; cesta tam a zpět;

Překlad journey z webu:
The journey was circuitous.  Museli jít oklikou.
You will journey with the woman.  Půjdeš s tou ženou.
Without them the journey would not have been safe.  Bez nich by plavba nebyla bezpečná.
The manner of our journey was this:  Způsob naší cesty byl takovýto:
He had no wish to journey there.  Nijak tam netoužil jít.
He'd spend the rest of the journey there.  Stráví tu zbytek cesty.
It was not, of course, an impossible journey to make.  Nebyla to samozřejmě tak docela neproveditelná cesta.
It's an inland sea, two or three days' journey from here.  Moře s ostrůvky, dva nebo tři dny cesty odtud.
Now she thought, why should he not go that journey for her?  Ale proč by tam nemohl zajít on?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjoy-ride   judder   juddering   judge   judged   judgement   judgment   judicial