Nainstalujte si:
       

Překlad joist


joist = stropní nosník; stropní trám; stropnice; podlahový nosník; hranol; hranolek; trám; opatřit nosnicemi; příčník; překlad; opatřit stropnicemi
bar joist = příčná vložka; příhradový nosník;
boarding joist = hranolek; polštář pod prkna;
bridging joist = podlažní polštář; příčný nosník; průvlak;
common joist = stropní trámek; podlahový nosník;
floor joist = podlahový nosník; dolní pás;
journal   journalism   journey   joy-ride   judder   juddering   judge   judged