Nainstalujte si:
       

Překlad jointly


jointly = společně; pospolu; jednotně; spolu; dohromady; společně a nerozdílně
jointly and severally   joist   journal   journalism   journey   joy-ride   judder   juddering