Nainstalujte si:
       

Překlad jointly and severally


jointly and severally = společně a nerozdílně; solidárně; výměnek (vdovský)
bound jointly and severally = ručený společně a nerozdílně;
joist   journal   journalism   journey   joy-ride   judder   juddering   judge