Nainstalujte si:
       

Překlad jointing


jointing = spojování; utěsňování; spárování; těsnění; rozpukání; spoj; styk; sraz; zalévání spar; kloubový spoj; kloubové spojení; hranování; stykování; sčlánkování; připojování; puklinatost; odlučnost; těsnivo; spojení; spájení; utěsnění; přesádrovací dílna
cable jointing = spojování kabelu; montáž kabelové spojky;
jointly   jointly and severally   joist   journal   journalism   journey   joy-ride   judder