Nainstalujte si:
       

Překlad joint


joint = spoj; spojený; kloub (spojení kostí, též přen.); spojení; kýta; pečeně; cigareta z marihuany; hospoda; společný; skloubení; spára; kolínko (stébla); místo připojení; šev (svaru); závěs (okna, dveří); maso (na pečení); putyka (hospoda); výčep; kvartýr
abutting joint = tupý svar; tupý spoj;
articulated joint = kloubový spoj; kloubová spára; kloubový styk;
axle joint = kloub nápravy; nápravový kloub;
bayonet joint = bajonetový spoj; bajonetový uzávěr; bajonetový závěr; svorníkový spoj; spoj natupo;

Překlad joint z webu:
The joint gave way.  Kloub povolil.
Each day one joint is cut off each limb.  Každý den mu odříznou jeden článek od každé končetiny.
What kind of a joint are you guys running, anyway?  Jakou hru to tady, mládenci, vůbec hrajete?
They'd finally divorced and had joint custody.  Posléze se rozvedli a měli se o péči o děti dělit.
Looping black marks scored the expansion joint macadam in parabolas.  Do makadamu zůstaly vydřené paraboly černých kolejí.
The other fellow's nose was neatly out of joint and his wife got hell.  Dal mu to pěkně sežrat a jeho žena měla doma peklo.
I'm sure he will be pleased to accept our joint recommendation.  Jsem si jistý, že s radostí vyhoví našemu společnému doporučení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjointing   jointly   jointly and severally   joist   journal   journalism   journey   joy-ride