Nainstalujte si:
       

Překlad jitter


jitter = chvění (televizního obrazu); neklid (vibrace, impulsu); vibrace; panika; jiskření; být nervózní; chvět se; nejistota (časová); kolísání; časová nestabilita; plavání; časový neklid; chvění obrazu; chvění
time jitter = časová nejistota; časový neklid;

Překlad jitter z webu:
The jittery little movements were contrived.  Nervozita byla hraná, neklidné pohyby jenom trik.
Spread fingerbones jittered, then melted.  Roztažené prstní kůstky sebou zaškubaly, pak se rozpustily.
He was still jittering, but we'd seen this before;  Stále ještě se chvěl, ale to jsme už viděli předtím;
The hands, great and small, twitched and jittered.  Ruce, velká i malá, sebou škubly a nervózně se rozklepaly.
His heart was palpitating, and his body full of jitters.  Srdce mu prudce bušilo a tělo se nervózně chvělo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjobber   jockey   joint   jointing   jointly   jointly and severally   joist   journal