Nainstalujte si:
       

Překlad jewels


jewels = šperky; klenoty; drahokamy; skvost; židovka
family jewels = varlata; rodinné šperky;

Překlad jewels z webu:
The jewels in her hair glowed like stars.  Drahokamy ve vlasech jí zářily jako hvězdy.
Tears sparkled like jewels on her long dark lashes.  Na dlouhých řasách se zatřpytily slzy jako démanty.
He thought of the jewels of the dwarves shining in dark caverns.  Připomněly mu drahokamy trpaslíků, třpytící se v temných slujích.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjiffy   jitter   jobber   jockey   joint   jointing   jointly   jointly and severally