Nainstalujte si:
       

Překlad jerking


jerking = škubání; trhavý; trhá; trhavý pohyb vozidla; cukání vozidla; škubání motoru; cukání motoru; neklidný chod motoru; škubání vozidla; trhající; cloumající; cukající; čepující; škubavý; tělocvik (škol.)
deceleration jerking = škubání vozidla při zpomalování; škubání vozidla při uvolněném akceleračním pedálů;

Překlad jerking z webu:
Jerking forward.  Džíp poskočil.
The idea of jerking the stock now had not occurred to him.  Skutečnost, že by ještě ted'mohl stáhnout akcie, ho nenapadla.
You'd just feel some jerking and pulling.  Cítil byste jen trochu škubání a trhání.
He pants the words out, jerking his hips as he speaks.  Vyráží ta slova ze sebe, protože zároveň pracuje boky.
I warn you not to try jerking away.  Varuji tě, nesnaž se vyškubnout.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjerks   jetting   jewel   jewellery   jewels   jiffy   jitter   jobber