Nainstalujte si:
       

Překlad jeopardy


jeopardy = ohrožení; nebezpečí (zvláště života); riziko (vrcholný odvážný kousek); sázka; odvážný kousek; tarbík
in jeopardy = v nebezpečí; v ohrožení;

Překlad jeopardy z webu:
His life's work was in jeopardy.  Jeho celoživotní dílo bylo v ohrožení.
He knew he was in great jeopardy.  Věděl, že mu hrozí smrtelné nebezpečí.
Had she known then that her life was in jeopardy?  Tušila snad tehdy, že je její život ohrožen?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjerking   jerks   jetting   jewel   jewellery   jewels   jiffy   jitter