Nainstalujte si:
       

Překlad jealous


jealous = žárlivý; závistivý (žárlivý); nedůvěřivý; podezíravý; starostlivý; žárlivě střežící; podezřívavý; řevnivý; žárlivě
be jealous = být žárlivý; žárlit;

Překlad jealous z webu:
Peter is jealous of her.  Petr na ni žárlí.
A hint of jealous outrage.  Náznak výbuchu žárlivosti.
He acted like a stupid, jealous barbarian.  Tak se může chovat jen pitomý, žárlivý barbar.
Have you not realized that she is an unusually jealous woman?  Copak jste si nevšiml, jak se chovala nezvykle žárlivě?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjeans   jelly   jeopardy   jerking   jerks   jetting   jewel   jewellery