Nainstalujte si:
       

Překlad jammed


jammed = namačkaný; rozviklaný; rozmačkaný; zablokoval se; zasekl se; nacpaný; přeplněný; zaseklý; zaseknutá spojka
get jammed = vzpříčit se; zaseknout se; ucpat se;

Překlad jammed z webu:
I jammed the bag shu< as footsteps approached.  Rychle jsem zavřel ruksak, neboť jsem zaslechl blížící se kroky.
The fool jammed it.  Tomu bláznovi se vzpříčila patrona.
His hands are jammed deep in the long coat's pockets.  Ruce jsou vraženy do kapes.
The steel desk was jammed with a fortune in debugging gear.  Ocelový stůl byl nabitý zařízením proti odposlechu.
There were thousands of people jammed into the street:  Na ulici se tísnily tisíce lidí:
Somebody jammed the door downstairs, then jammed the one to the den.  Někdo vypáčil hlavní dveře a pak ty, co vedou do jídelny.
The old man made the sheet fast and jammed the tiller.  Stařec uvázal škot plachty a zaklesl pevně rukoje~ kormidla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjamming   Japanese   jaundice   jealous   jeans   jelly   jeopardy   jerking