Nainstalujte si:
       

Překlad jacketed


jacketed = pancéřovaný; opláštěný; plášťový; obitý; povlečený; obložený; s pláštěm; opláštění


Překlad jacketed z webu:
Must have been a jacketed slug.  Byla to asi plášťová střela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjackpot   jammed   jamming   Japanese   jaundice   jealous   jeans   jelly