Nainstalujte si:
       

Překlad itself


itself = sám; samo sebe; se (zvratné); samo se (ono); si (zvratné); sobě (zvratné); sama; samo; sebe (zvratné); malý
by itself = samo sebou; samo od sebe; automaticky (samo od sebe); o samotě (stojící dům ap.); izolovaně (o samotě); samo o sobě;
in itself = sám o sobě; jako takový;
show itself = projevit se; ukázat se;

Překlad itself z webu:
Belief itself is the food of the gods.  Pokrmem bohů je sama víra.
It worked itself out.  Všechno běželo jak na drátku.
His heart set itself to beating painfully.  Jeho srdce začalo bolestně bušit.
It should have reset itself now.  Dokáže se dát znovu do pořádku.
A long redhaired arm unfolded itself upwards.  Dlouhá ryšavá paže se rozložila směrem vzhůru.
A new sound began to impress itself on them:  Jejich pozornost si vynutil jiný zvuk:
It would speak again and eventually show itself entirely.  Ti tví démoni museli být ale děsiví, řekl.
The garage was a separate structure sitting by itself in the backyard.  Garáž byla samostatná stavba na dvoře za domem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjacket   jacketed   jackpot   jammed   jamming   Japanese   jaundice   jealous