Nainstalujte si:
       

Překlad it was


it was = to byl; to byli; to byla; to bylo; bylo to; bylo to úžasné
said it was = řekl, že to byl; řekl, že to bylo; I knew it was = věděl jsem, že to byl;

Překlad it was z webu:
It was 3:  Bylo 3:
Today it was not.  Dnes ne.
I knew it was him.  Poznal jsem ho.
That wasn't how it was done.  Tak se to nestalo.
I saw it and it was .  Zabralo to spousty času.
But by now he knew it was fake.  Teď už ovšem věděl, že je to podvod.
Why didn't you let me know it was you?  Proč's mi nedal vědět, že jsi to ty?
Ah, well… it'll help, and that's what it was meant to do.  Ach ano...
I blew in her nose and she knew it was me.  Plácla jsem ji po tlamě a ona mne poznala.
It hung around me for a moment and then it was gone.  Chvilku se kolem mě vznášel a pak zmizel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoritself   jacket   jacketed   jackpot   jammed   jamming   Japanese   jaundice