Nainstalujte si:
       

Překlad it to


it to = to (3. p., čemu); to pro (4. p., co, k čemu); to do (čeho)
give it to = dej to (3. p.); dát to (3. p.);

Překlad it to z webu:
Put it to work.  Do toho.
What is it to be?  Jaká bude?
So what was it to be?  Takže co to bude?
I do not mean it to be.  To jsem nechtěla.
And if he won't show it to you?  A když ti to neukáže?
How are we going to get it to her?  Jak jí je dopravíme?
I'll cut off your pecker and feed it to the dog.  Uříznu ti ho a hodím psovi.
It was his to give and he gave it to you.  Byl to jeho dárek tobě.
Crosse turned the file to face them and opened it to the title page.  Promiňte, pane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorit was   itself   jacket   jacketed   jackpot   jammed   jamming   Japanese