Nainstalujte si:
       

Překlad it is


it is = je to; tj; to je dobře, že
as it is = jak to je; tak jak; tak jak je;
if it is = jestliže je; jestliže bude; how easy it is = jak je to snadné;

Překlad it is z webu:
It is here;  Je zde;
So it is you?  To jsi ty?
And now it is gone.  A nyní je v prachu.
But most of it is gone.  Většina je ale pryč.
But in the morning it is painful.  Jenže ráno to bolí.
But the guy who did it is dead.  Ale ten chlap, co ho zabil, je mrtvý.
Of course, it is obvious that it is music.  Je arci zřejmé, že pěstujete hudbu.
I will endeavor to find out what it is in advance.  Pokusím se předem zjistit, co to bude.
This is all as new to me as it is to you.  Pro mě je to tak nové jako pro tebe.
I am staying in the city as long as it is here.  Zůstanu ve městě, dokud bude existovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorit to   it was   itself   jacket   jacketed   jackpot   jammed   jamming