Nainstalujte si:
       

Překlad issue


issue = záležitost; sporná otázka; vydání (bankovek); otázka (předmět rozmluvy); vydávat (časopis); uveřejnění; výtok; ústí (trubice, řeky); číslo (novin); potomek; problém (sporný bod); výnos; vycházet; výstup (východ); předmět rozmluvy (otázka); vytékání; řez
at issue = sporný; dotyčný;
bonus issue = prémiová akcie; prémiová emise;
crucial issue = základní problém; rozhodující; rozhodující otázka; velmi důležitá otázka;
fiduciary issue = úvěrové emise; papírové oběživo; nekryté bankovky; nová emise;

Překlad issue z webu:
Issue that order.  Vydejte k tomu rozkaz.
The issue is leverage.  Je to otázka nástroje.
A troubling issue for us all.  Také nám to všem dělá starosti.
Why make an issue now?  Proč by z toho měl dělat aféru?
They do nothing except issue orders.  Nedělají nic jiného než že vydávají rozkazy.
The second husband was the issue for the moment.  Momentálně šlo o druhého manžela.
It was one reason our bond issue passed.  To byl jeden důvod, proč se našly peníze na přístavek.
And if we are pushed to it, the issue is rarely sex;  A když jsme k ní dohnáni, málokdy jde o sex obvykle jde o území.
Going at four and seveneighths, not a very active issue .  Je na čtyřech a sedmi osminách, není to moc aktivní bilance...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorissue with   it is   it to   it was   itself   jacket   jacketed   jackpot