Nainstalujte si:
       

Překlad isotope


isotope = izotop; izotopový; izotop; izotopový
absorbing isotope = pohlcovač neutronů; absorbující izotop;
industrial isotope = izotop používaný pro průmyslové účely; izotop na průmyslové použití;

Překlad isotope z webu:
Isotope to be delivered.  Izotop bude doručen.
Mae had capped the isotope tube.  Mae už na váleček s izotopem nasadila uzávěr.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorissuance   issue   issue with   it is   it to   it was   itself   jacket