Nainstalujte si:
       

Překlad isolation


isolation = izolace; izolační; osamocení; odloučení; izolovanost; osamocenost; oddělování; izolování; odpojení; oddělení; odloučenost; stanovení; lokalizace; nespojitost; přerušení; ochranný pás
fault isolation = lokalizace poruch; izolování závady;
optical isolation = optická izolace; optické oddělení;
space isolation = prostorová izolace; izolace množitelského porostu; air-space paper isolation = izolace "papír-vzduch";

Překlad isolation z webu:
All isolation units break down after a certain time.  Všechna izolační zařízení po určité době selžou.
The sense of darkness and isolation was frightening.  Tma a pocit osamění byly děsivé.
Every biologist knows that small groups in isolation evolve fastest.  Každý biolog ví, že malé skupinky v izolaci se vyvíjejí nejrychleji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorisotope   issuance   issue   issue with   it is   it to   it was   itself