Nainstalujte si:
       

Překlad isolating


isolating = izolační; izolující (též chem., biol.); odpojovací; dělící; extrahující (izolovat, chem., biol.); vyloučení; izolování; izolace
isolation   isotope   issuance   issue   issue with   it is   it to   it was