Nainstalujte si:
       

Překlad is that


is that = je (to,že); je to (..?); je, že; je ten; je to pravda (?)


Překlad is that z webu:
Is that so?  Jak to?
It is that simple.  To je vše.
How much is that worth?  Jakou má cenu?
You need them, is that it?  Potřebuješ je, je to tak?
Robby, what the hell is that all about?  Robby, co to znamená?
Oh, now, a little lunch, is that right?  Ach, takže něco malýho na zakousnutí?
He wants to cut you loose, is that it?  Chce se tě zbavit, že?
I have no say in the matter, is that right?  Prostě do toho nemám co mluvit, je to tak?
You're just going to blame the hired hand, is that it?  Prostě obviníš najatého pomocníka, je to tak?
Oh, so you're not going to stoop to mudslinging, is that it?  Přece se nesnížíš k házení špíny, co?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoris used   island   isocyanate   isolating   isolation   isotope   issuance   issue