Nainstalujte si:
       

Překlad is good for


is good for = je dobrý pro (4. p.); hodí se na (4. p.); je mu teplo?


Překlad is good for z webu:
Sometimes it is good for a man to be a fool.  Pro mužského je někdy dobře, když je blázen.
Next thing, she'll say the pain is good for me.  Teď řekne, že bolest mi prospívá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoris that   is used   island   isocyanate   isolating   isolation   isotope   issuance