Nainstalujte si:
       

Překlad irrigation


irrigation = zavlažování (2. p.); zavlažovací; zavodnění; zavlažení; výplach; zavodňování; irigace (zavodnění); závlaha; nálev; závlahový; napouštění vodou; splachování; proplachování; vyplachování; zavodňovací; irigační kanál
flood irrigation = závlaha přeronem; zavlažení záplavou; zavlažování záplavou;
furrow irrigation = závlaha podmokem; brázdový podmok; brázdové zavlažování;
gravity irrigation = gravitační odvodnění; závlaha samospádem; gravitační zavlažování;
is good for   is that   is used   island   isocyanate   isolating   isolation   isotope