Nainstalujte si:
       

Překlad irradiation


irradiation = ozáření; osvětlení; dávka záření; iradiace; dávka ozáření; ozařování; ozařovací; záření; expozice; osvětlování; vyzařování; intenzita ozáření; ozařovací kanál
neutron irradiation = ozařování; ozáření neutrony;
radium irradiation = ozáření rádiem; ozařování rádiem;
whole-body irradiation = celkové ozáření těla; celotělové ozáření; partial body irradiation = ozařování části těla;
irregularity   irrigation   is good for   is that   is used   island   isocyanate   isolating