Nainstalujte si:
       

Překlad irony


irony = ironie; železný; podobný železu; úsměšek; železitý; jako železo; železu podobný; železnatý; ironičnost; Irokéz
bitter irony = hořká ironie; sžíravá ironie;
dramatic irony = tragická ironie (div.); dramatická ironie;

Překlad irony z webu:
The irony was that we never had to explain much of anything.  Ironií bylo to, že jsme nikdy nemuseli skoro nic z toho vysvětlovat.
That's the irony of it.  V tom je ta ironie.
I recognized an irony here, perhaps even a moral.  Postřehl jsem v tom ironii, možná dokonce ponaučení.
Moore smiled to punctuate the irony of that statement.  Moore se usmál, aby zdůraznil ironii tohoto prohlášení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorirradiation   irregularity   irrigation   is good for   is that   is used   island   isocyanate