Nainstalujte si:
       

Překlad involvement


involvement = zahrnutí; zapletení; spoluodpovědnost; zapojení; obsažení; komplikovaná záležitost (věc); angažovanost; finanční tíseň; zaangažovanost; komplikace; potíže; nesnáze; postižení; komplikovaná věc; finanční obtíže; finanční obtíž; zainteresovanost
deny involvement = popřít účast; popřít spoluúčast;

Překlad involvement z webu:
Rémy's involvement had been a shock, and yet it made sense.  Remyho čin jej strašně šokoval, ale svým způsobem dával smysl.
People are going to talk about your involvement anyway.  Lidi stejně budou říkat, že spolu něco máte.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoriodide   ionization   ionospheric disturbance   iron ore   irony   irradiation   irregularity   irrigation