Nainstalujte si:
       

Překlad involved


involved = s tím spojený; zapojený; zahrnul; zúčastněný; zkomplikovaný; poškozený; spletitý; zaujatý; diskutovaný; zainteresovaný; příslušný; zahrnutý; postižený; dotčený; zapojený do (2. p.)
be involved = být zapojený (do něčeho); být obsažen;
get involved = zapojit se; začlenit se; zamotat se;
problems involved = problémy, o které jde; diskutované problémy;

Překlad involved z webu:
Involved in the solution to what?  A součástí jakého řešení?
It involved a woman, of course, as your affair did.  Samozřejmě, že šlo taky o ženu, stejně jako ve vašem případě.
Because you're involved with her?  Něco s ní máš?
Now, was she involved in this?  Tak co, je do toho zaplete­ná?
You don't wanna get involved with me.  Se mnou by sis neměl nic začínat.
But never wished to become involved himself?  Ale nikdy si nepřál zapojit se?
But at least there was money involved in it.  Ale přinejmenším se v tom zmiňovaly nějaké peníze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinvolvement   iodide   ionization   ionospheric disturbance   iron ore   irony   irradiation   irregularity