Nainstalujte si:
       

Překlad invitation


invitation = pozvání; vyzvání; zvací; výzva; lákadlo; pozvánka; žádost; pobídka; pozev; přizvání; vyzvání k nabídce


Překlad invitation z webu:
An invitation almost impossible to resist.  To byla výzva, které jsem prostě nedokázal odolat.
A strange invitation seemed to surround her.  Jakoby z ní vyzařovala podivná výzva.
Surely not my invitation to the smuggler.  Určitě ne to, že jsem pozvala pašeráka.
You even received an invitation to the ceremony.  Dokonce jsi obdržel pozvánku na obřad.
The obligatory pout of sultry invitation was missing, however;  Ovšem povinné vyzývavé našpulení úst tu chybělo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinvitation to tender   invitee   invocation   invoice   invoiced   involved   involvement   iodide