Nainstalujte si:
       

Překlad invitation to tender


invitation to tender = vyzvání k nabídce; výzva k podání nabídky (konkurzní); vyžádaný
specific invitation to tender = mimořádná veřejná soutěž;
invitee   invocation   invoice   invoiced   involved   involvement   iodide   ionization