Nainstalujte si:
       

Překlad investigation


investigation = vyšetřování; výzkum; vyšetření (lékařské ap.); pátrání; zkoumání; šetření; průzkum; vyhledávání; zjištění; vyšetřovací; prošetření; studium; vyšetřovat; šetření-vyšetřování; zjišťování; vyšetřování (2. p.)
accident investigation = vyšetřování úrazu; průzkum úrazovosti;
careful investigation = opatrné vyšetřování; pečlivé vyšetřování;
criminal investigation = vyšetřování trestného činu; kriminální vyšetřování; vyčerpávající vyšetřování; studovaný;

Překlad investigation z webu:
The investigation wasn't at a standstill.  Pátrání se nezastavilo.
When the investigation ended, his temporary suspension was lifted;  Když skončila vyšetřování, dočas­ný zákaz služby byl odvolán.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinvestment   invitation   invitation to tender   invitee   invocation   invoice   invoiced   involved