Nainstalujte si:
       

Překlad investigating


investigating = zkoumající; vyšetřování; vyšetřující; vyšetřování
begin investigating = začít zkoumat; začít vyšetřování;

Překlad investigating z webu:
Investigating her brother's murder.  Hledá vraha svýho bratra.
He was investigating - making a tour of inspection without warning.  Pátral - konal obhlídku bez předcho­zího ohlášení.
Why are they so worried about us investigating this little thing?  Proč mají tak nahnáno, že vyšetřujeme tu věcičku?
They were clients of and each year did the investigating for no fee.  Byli klientyfirmy a každoročně zdarma pro ni dělali tohle šetření.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinvestigation   investment   invitation   invitation to tender   invitee   invocation   invoice   invoiced