Nainstalujte si:
       

Překlad inversion


inversion = obrácení; opak; převrácení; inverze; obrat; zvrat; obrácený sled; obrácený poměr; vpáčení; překocení; zvrácení; inverzní; tepelný zvrat; inverse; hustota inverze
matrix inversion = inverze matice; maticová inverze;

Překlad inversion z webu:
They're forming a natural inversion.  Ano, vytvářejí přirozenou inverzi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinverter   invested   investigating   investigation   investment   invitation   invitation to tender   invitee