Nainstalujte si:
       

Překlad invention


invention = vynález (2. p.); výmysl; vynalézavost; vynalezení; invence; myšlenka; idea; nápad; stvoření; smyšlenka; objev; vynalézání; vynalézavý
subject matter of an invention = předmět vynálezu;

Překlad invention z webu:
Invention failed me.  Opustila mě jakákoliv inspirace.
Her invention knew no bounds.  Skotačila i v jeho snech, se zlatou pletí, temně vzrušující.
These days invention on short notice is my strong suit.  Poslední dobou mi improvizace jdou velice dobře.
Paper money's another invention of the foreign devil.  Papírové peníze jsou dalším z bláznivých vynálezů cizích ďáblů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinventory   inversion   inverter   invested   investigating   investigation   investment   invitation