Nainstalujte si:
       

Překlad invalid


invalid = invalidní; tělesně postižený; invalida; churavý; slabý; neplatný; neúčinný; neschopný; nemocný; činit neschopným; stát se neschopným; propustit (z činné služby); pro invalidní osobu; zmrzačit; chorobný; chorý; nezávažný; chybný; nelegální; vozík
pronounce invalid = prohlásit něco za neplatné; prohlásit za neplatné;

Překlad invalid z webu:
His wife is an invalid and wasting.  Jeho žena je invalidní a schází.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinvariant   invasion   invention   inventory   inversion   inverter   invested   investigating